Dịch vụ

Tư vấn chuyên môn

SEABINA thực hiện các dịch vụ tư vấn chuyên môn sau:

 Tư vấn xây dựng nhà máy thực phẩm đúng chuẩn châu Âu 

 Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo BRC, IFS 

 Tư vấn xây dựng kế hoạch HACCP và quy trình sản xuất 

 Tư vấn xây dựng trang trại nuôi đúng chuẩn BAP và ASC 

 Báo cáo thông tin thị trường chuyên sâu, giá cả hàng tuần, thông tin đánh bắt nuôi trồng 

 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng 
 

Cảm nhận khách hàng

Dịch vụ khác

Tìm nguồn hàng
Mọi người hẳn đều nghe về cuộc sống trường thọ và lành mạnh của thực phẩm tươi sạc
Kiểm tra hàng hóa
Kiểm tra hàng hóa  Kiểm tra hàng hóa  Kiểm tra hàng hóa  Kiểm tra hàng hóa  
Đánh giá
Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá Đánh giá